Polityka prywatności

Informujemy, że zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE:

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wglądu i poprawiania swoich danych oraz prawo cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt: [email protected]
 4. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Podane przez Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie ww. przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Gromadzone danych podczas wizyty na stronie www.controllingpartner.pl

Nie wymagamy rejestracji dla pozyskania dostępu do www. controllingpartner.pl, lecz jeżeli chcą mieć Państwo dostęp do jakichkolwiek usług oferowanych przez Controlling Partner za pośrednictwem strony internetowej, to mamy obowiązek zebrać informacje osobowe potrzebne nam do świadczenia tych usług. Nieudostępnienie nam informacji niezbędnych do zakończenia procesu rejestracji może uniemożliwić lub opóźnić świadczenie usług.

Kategorie pozyskiwanych danych obejmują: 

 • Dane kontaktowe, takie jak: nazwisko, stanowisko, adres e-mail, nazwa pracodawcy i numer telefonu.
 • Informacje na temat świadczonych przez nas usług, takie jak szczegóły Państwa zapytań, wniosków lub skarg.

 Informacje techniczne

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, istnieje możliwość, że zgromadzimy informacje techniczne takie jak Państwa adres IP (Internet Protocol), informacje o stronach przez Państwa odwiedzonych na stronie www. controllingpartner.pl, innych stronach odwiedzanych przez Państwa w sieci i o przeglądarce internetowej, której Państwo używacie do przeglądania strony www.controllingpartner.pl

Niniejsza strona gromadzi standardowe dane rejestrowe i techniczne w celu pomiaru i usprawnienia efektywności działania strony, diagnozowania problemów z serwerem, administrowania stroną, pozyskania informacji skąd pochodzi ruch na stronie i zidentyfikowania naszych użytkowników. Możemy także gromadzić inne informacje poprzez stronę www.bdo.pl, takie jak aktywność i preferencje związane z użytkowaniem strony, zwane także danymi demograficznymi lub profilowymi. W związku z tym możemy wykorzystywać pliki cookie do zbierania takich informacji. Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej plików cookie znajdziecie Państwo tutaj

 

Kiedy gromadzone są dane osobowe przez stronę www. controllingpartner.pl

Zbieramy Państwa dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • gdy zapisujecie się Państwo do któregokolwiek z naszych serwisów
 • gdy rejestrujecie się Państwo do udziału w wydarzeniu (np. szkolenie, konferencja i inne, podobne)
 • gdy bierzecie Państwo udział w forum dyskusyjnym 
 • gdy kontaktujecie się Państwo z nami z prośbą o więcej informacji (np. na temat naszych usług, przedstawienia oferty i inne)

Gromadzimy najmniejszą ilość danych niezbędną dla zajęcia się Państwa wnioskiem lub świadczenia usługi. Wskażemy, kiedy przekazanie informacji będzie dobrowolne, a kiedy wymagane. Zazwyczaj prosimy o informacje dodatkowe tylko w celu udzielenia jak najbardziej odpowiedniej odpowiedzi na Państwa zapytanie.

 

Wykorzystanie danych osobowych

Controlling Partner wykorzystuje dane osobowe do:

 • Identyfikacji i stworzenia Państwa profilu podczas rejestracji dla korzystania z naszych usług lub wnioskowania o otrzymanie od nas informacji. 
 • Weryfikacji Państwa tożsamości gdy korzystacie Państwo z naszych usług lub kontaktujecie się Państwo z nami.
 • Komunikowania się z Państwem na temat świadczonych przez nas usług i udzielanych informacji.
 • Spełnienia naszych zobowiązań umownych.
 • Świadczenia, doskonalenia i personalizowania naszych usług poprzez analizowanie informacji o sposobie, w jaki korzystacie Państwo z naszej strony, w celu zrozumienia sposobu użytkowania z naszej strony aby uczynić ją bardziej intuicyjną. 
 • Zajęcia się Państwa zapytania i wnioskami.
 • Spełniania obowiązujących nas zobowiązań prawnych i współpracy z organami regulacyjnymi i ścigania.
 • Kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych, aby zaoferować nasze usługi i produkty (chyba, że zrezygnowaliście Państwo z kontaktów marketingowych lub są one zakazane prze prawo).
 • Kontaktowania się z Państwem w celach marketingowych, aby zaoferować nasze wydarzenia – konferencje, szkolenia (chyba, że zrezygnowaliście Państwo z kontaktów w tym zakresie).
 • Personalizacji wiadomości marketingowych wysyłanych do Państwa, aby stały się one bardziej odpowiednie i interesujące poprzez szczegółową analizę świadczonych usług i informacji oraz historii Państwa transakcji, w celu zasugerowania innych informacji, które mogą budzić Państwa zainteresowanie.

Korzystania z naszych praw, gdy jest to konieczne na przykład w celu wykrycia naruszeń prawa.

Musimy mieć podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych. W większości przypadków podstawą prawną będzie jeden z poniższych powodów:

Świadczenie usług zgodnie z Warunkami Użytkowania strony www. controllingpartner.pl 

 • Spełnienie naszych zobowiązań prawnych, na przykład aby umożliwić nam spełnienie wymogów dotyczących zapobieganiu oszustwom i praniu brudnych pieniędzy.
 • Zaspokojenie naszych uzasadnionych interesów, na przykład, poprzez zrozumienie sposobu korzystania z naszej strony i naszych usług, co pomoże nam pozyskać wiedzę pozwalającą na opracowanie nowych usług. Gdy przetwarzamy Państwa dane w celu zaspokojenia naszych uzasadnionych interesów ustanawiamy silne zabezpieczenia, aby zapewnić ochronę Państwa prywatności i upewniamy się, że Państwa interesy, prawa podstawowe i wolności nie są nadrzędne nad naszymi uzasadnionymi interesami. Aby uzyskać więcej informacji na temat testu równowagi, który przeprowadzamy dla przetwarzania Państwa danych osobowych w celu zaspokojenia naszych uzasadnionych interesów, prosimy o skontaktowanie się z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych.
 • Możemy pozyskać Państwa zgodę na gromadzenie i korzystanie z pewnych rodzajów danych osobowych, gdy wymaga tego prawo (na przykład dla bezpośrednich działań marketingowych lub używania plików cookie i technologii śledzenia). Jeśli poprosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo wycofać się z takiej zgodny w każdej chwili poprzez skontaktowania się z nami korzystając z danych kontaktowych na końcu niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

 

Państwa prawa

Macie Państwo pewne prawa dotyczące Państwa danych osobowych, z zastrzeżeniem odpowiednich regulacji prawnych. Obejmują one prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, które możemy przetwarzać na stronie www.bdo.pl, ich aktualizacji lub korekty, ograniczenia ich użycia, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania swoich danych osobowych w nadającym się do użycia formacie i przekazania ich stronie trzeciej, lub zażądania, aby Państwa dane osobowe zostały usunięte z naszych systemów.

Możecie Państwo skorzystać z powyższych praw wysyłając e-mail na adres biuro@ controllingpartner.pl. Wszelkie wnioski rozpatrzymy zgodnie z obowiązującym prawem.

Jeżeli chcecie Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas promocyjnych lub marketingowych wiadomości e-mail w przyszłości, możecie nas o tym powiadomić wysyłając email na adres biuro@ controllingpartner.pl i podając adres e-mail, który powinien zostać usunięty z naszej listy wysyłkowej. Jednak Państwa rezygnacja z otrzymywania wiadomości promocyjnych i marketingowych nie uniemożliwi nam kontaktowania się z Państwem, poprzez e-mail lub w inny sposób, w związku z istniejącą pomiędzy nami współpracą.

 

Przekazywanie danych osobom trzecim

Możemy kontaktować się z innymi spółkami lub osobami w związku z zajęciem się Państwa zapytaniem lub w innych kwestiach związanych z funkcjonowaniem strony internetowej lub naszą działalnością [(np. dla prowadzenia kampanii marketingowych, hostingu naszych baz danych, obsługi poczty i usług przesyłania wiadomości czy analizy danych]. Możemy dać takim firmom dostęp do Państwa danych osobowych w związku z powyższymi celami w naszym imieniu. Możemy także dzielić się Państwa danymi osobowymi z innymi firmami partnerskimi Controlling Partner (np. na potrzeby analizy lub optymalizacji usługi), pod warunkiem, że będzie to zgodne z podstawą, na której zebraliśmy Państwa dane osobowe.

Niekiedy możemy ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie sądowe, dochodzenie prowadzone przez organ rządowy, lub w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo. 

Nie przekazujemy danych osobom trzecim dla ich własnych celów marketingowych i nie podejmujemy się wysyłek dla osób trzecich.

Możemy, na skutek sprzedaży, połączenia, konsolidacji, zmiany kontroli, przekazania aktywów, reorganizacji lub likwidacji naszej spółki (Wydarzenie reorganizacyjne), przekazać, sprzedać lub przypisać Państwa dane osobowe osobom trzecim zaangażowanym w Wydarzenie reorganizacyjne.

 

Przechowywanie danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie trwać nasza współpraca. W momencie zakończenia naszej współpracy, zachowamy Państwa dane osobowe na okres, który pozwoli nam: prowadzić naszą dokumentację biznesową dla celów analizy/audytu; spełnić prawne wymogi przechowywania dokumentacji; obronić lub wnieść roszczenia prawne; zająć się ewentualnymi skargami.

Usuniemy Państwa dane osobowe, gdy nie będą już potrzebne do powyższych celów. Jeśli jakiekolwiek dane nie będą mogły zostać w pełni usunięte z naszych systemów z powodów technicznych, to wprowadzimy odpowiednie zabezpieczenia aby uniemożliwić dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie tych danych.

Macie Państwo prawo do cofnięcia przekazanej nam zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt droga elektroniczną, wysyłając e-mail na adres: biuro@ controllingpartner.pl 

Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy ogólnie przyjęte standardy technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony danych osobowych przed utratą, nadużyciem, nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem.  Wszyscy nasi pracownicy i zleceniobiorcy są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych i tylko osoby uprawnione mają dostęp do takich danych.

 

Transfery transgraniczne

W celu świadczenie usług poprzez naszą stronę www.controllingpartner.pl może wystąpić konieczność przekazania Państwa danych osobowych poza EOG do krajów, które mogą nie zapewniać poziomu zabezpieczenia danych osobowych uważanego za odpowiadający poziomowi zapewnionemu zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych. W przypadkach, gdy Państwa dane osobowe zostaną przekazane za granicę, podejmiemy odpowiednie kroki dla zapewniania ich bezpieczeństwa i poufności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po więcej informacji na temat jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe prosimy o kontakt korzystając z  danych kontaktowych zawartych w części „Kontakt” Polityki Prywatności.

 

Aktualizacja Informacji o ochronie prywatności 

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności może od czasu do czasu być przez nas modyfikowana lub aktualizowana. Będziecie Państwo w stanie zobaczyć, kiedy nastąpiła ostatnia aktualizacja, gdyż każdorazowo zamieścimy datę modyfikacji. Zmiany i uzupełnienia do Informacji o ochronie prywatności wchodzą w życie w dacie ich publikacji.

 

Kontakt

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się z odpowiednim organem ochrony danych, tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest firma Controlling Partner siedzibą przy ul. Górnej 35c, 05-503 Głosków, adres kontaktowy: ul. Bagatela 10/6, 00-585 Warszawa, tel.: +48 600 266 581; e-mail:  [email protected].

 
 
 
powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij